Tarieven en vergoedingen

Fysio4Kids heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De eerste 18 behandelingen declareert de praktijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Na 18 behandelingen worden de behandelingen niet meer vergoed, behalve als er sprake is van een chronische indicatie, afhankelijk van de wijze waarop je kind aanvullend is verzekerd. Mocht je kind onvoldoende aanvullend zijn verzekerd of als er geen contract is afgesloten met je zorgverzekeraar, dan ontvang je een particuliere rekening voor de verrichtingen volgens onderstaande tarieven. Een zitting=een behandeling.

  • Zitting fysiotherapie: € 34,00

  • Zitting kinderfysiotherapie: € 45,00

  • Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling: € 58,00

  • Screening: € 17,00

  • Intake en onderzoek na screening: € 30,00

  • Intake en onderzoek na verwijzing: € 30,00

  • Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport: € 40,00

  • Instructie / overleg ouders van de patiënt: € 28,00

Tot slot is het volgende van belang: als je kind in hetzelfde kalenderjaar kinderfysiotherapie bij een andere praktijk heeft gehad, dan worden deze behandelingen in mindering gebracht op de basis- en/of aanvullende verzekering.

Indien je een afspraak niet kunt nakomen en later dan 24 uur van tevoren de afspraak afmeldt, worden de kosten van het consult in rekening gebracht. Afspraken dienen telefonisch te worden afgezegd.

Bij het niet komen op een gemaakte afspraak wordt de rekening direct naar de ouders gestuurd. Deze dient door de ouders zelf te worden voldaan.