Schrijftherapie

Wist je dat Fysio4Kids een oplossing kan bieden voor kinderen met schrijfproblemen?

Er zijn verschillende soorten schrijfproblemen, te weten; verminderde leesbaarheid, moeite met het onthouden van letters, afwijkende lettervormen, schrijfkramp en een te laag schrijftempo waardoor het kind niet goed kan meekomen met de rest van de klas.

Middels verschillende testen kan de kinderfysiotherapeut vaststellen welke problemen ten grondslag liggen. De kinderfysiotherapie kan worden opgestart indien er sprake is van een motorisch probleem. Indien uw kind het alfabet goed kan omzetten van klank tot letter zal dit de leesvaardigheid en spelling flink kunnen bevorderen. Ook zal het zelfvertrouwen zienderogen toenemen.

Ik ben deskundige op het gebied van schrijfmotoriek en heb een gespecialiseerde opleiding gevolgd. Inmiddels ben ik expert in het behandelen van kinderen met een moeizaam handschrift en heb jarenlang kinderen succesvol geholpen.

Wanneer de schrijfproblemen worden veroorzaakt doordat je kind niet goed in zijn of haar vel zit, last heeft van concentratieproblemen, laag zelfbeeld of (faal)angstheeft dan kan hij of zij vertraging oplopen met de (fijne)motoriek maar ook met lezen en rekenen. Gelukkig kan je kind dan effectief behandeld worden met de laagdrempelige en kindvriendelijke ReAttach methode. Hiermee zal de prikkelverwerking worden verbeterd, waardoor je kind weer goed in zijn vel komt te zitten en tot optimale ontwikkeling komt.